Uveličana Šejhova džamija sa poznatog Kanicovog crteža Užica

Uveličana Šejhova džamija sa poznatog Kanicovog crteža Užica
Delovi temelja džamije-crkve “Ružice” otkopani 1998. godine