Delovi temelja džamije-crkve “Ružice” otkopani 1998. godine

Uveličana Šejhova džamija sa poznatog Kanicovog crteža Užica
Uveličana Šejhova džamija sa poznatog Kanicovog crteža Užica