906

Deo velikog orkestra koji je sastavio Žarko Petrović nastupa u Sokolani, za "mikrofonom" mladi Korać
905