Kasnije u šetnji u Velikom parku sa futrolom od foto aparata umesto zvečke u mojim kolicima „Babbu Crof’ler“.

Kasnije u šetnji u Velikom parku sa futrolom od foto aparata umesto zvečke u mojim kolicima „Babbu Crof’ler“.

Nije Duško Radobić, to sam ja beba, u dvorištu u Omladinskoj 28 pored jorgovana kada sam slomio zvečku