2522

Užičanke u šetnji u Adi pre preseljenja Đetinje. Levo most, desno se vidi trasa ćirine pruge
2521
2523