2525

Užičanke u šetnji u Adi pre preseljenja Đetinje. Levo most, desno se vidi trasa ćirine pruge
2524
2526