733

Figure od čelične trake na Beloj Zemlji nekada
734