Vitomir Kovačević u vreme kada je se bavio istraživanjem ruda

Vitomir Kovačević u vreme kada je se bavio istraživanjem ruda
Memorandum vitomirove Zanatske radnje