U Rudniku magnezita na Zlaiboru 1991. godine

Vitomir Kovačević u vreme kada je se bavio istraživanjem ruda
Memorandum vitomirove Zanatske radnje