Na terasi rastorana “Plaža”

Na terasi rastorana "Plaža"
Plaža i završetak Ferijalnog doma “Mladost”