Plaža i završetak Ferijalnog doma “Mladost”

Na terasi rastorana "Plaža"
Na terasi rastorana “Plaža”