Uteraj tele u štalu

Kod babe i dede na selu
Kod babe i dede na selu
Dedin šljivak