Dedin šljivak

Kod babe i dede na selu
Uteraj tele u štalu
U volujskim kolima