U volujskim kolima

Kod babe i dede na selu
Dedin šljivak