1305

Izlaganje konja pred trku u delu livade "Mihajlovac" u Krčagovu
1306