Akademski slikar Milutin Korać

Akademski slikar Milutin Korać
Direktor Gimnazije Dragutin Korać sa ženom Draganom, ćerkom učitelja Žunića