Direktor Gimnazije Dragutin Korać sa ženom Draganom, ćerkom učitelja Žunića

Akademski slikar Milutin Korać
Akademski slikar Milutin Korać
Mladi Milutin Korać nastupa (pevač) na igranci u Sokolani