00278

Za transport mleka koristili su se magrčići