635

Kolone automobila u kojoj je Kraljevska vlada, snimljena je na putu od Požege prema Užicu