3737

Retka fotografija susreta dve diližanse, one prema Užicu i za Beograd
3738