Sima Terzić i njegovo društvo uživaju u “Robijaškom kupatilu”

Kupači na kupalištu "Robijaško kupatilo" na Carini
Na kupalištu su postojale muške i ženske kabine za presvlačenje