Kafanski mali na esnafskoj čsmi na Žitnom pijacu

Kafanski mali na esnafskoj čsmi na Žitnom pijacu
U zabavištu na Lipi