U zabavištu na Lipi

Kafanski mali na esnafskoj čsmi na Žitnom pijacu
Kafanski mali na esnafskoj čsmi na Žitnom pijacu
Tridesetih i četrdesetih godina dvadesetog veka bračni parovi Užicu su imali mnogo više dece nego danas