Tridesetih i četrdesetih godina dvadesetog veka bračni parovi Užicu su imali mnogo više dece nego danas

Kafanski mali na esnafskoj čsmi na Žitnom pijacu
U zabavištu na Lipi
Dečaci i mladići koji su išli u školu su imali posebne kaškete ili šajkače sa oznakama razreda