Dečaci i mladići koji su išli u školu su imali posebne kaškete ili šajkače sa oznakama razreda

Kafanski mali na esnafskoj čsmi na Žitnom pijacu
Tridesetih i četrdesetih godina dvadesetog veka bračni parovi Užicu su imali mnogo više dece nego danas
Devojke su u sklopu školse uniforme nosile beretke