Devojke su u sklopu školse uniforme nosile beretke

Kafanski mali na esnafskoj čsmi na Žitnom pijacu
Dečaci i mladići koji su išli u školu su imali posebne kaškete ili šajkače sa oznakama razreda