Mačak danas vlasnik menjačnice “Krt”.

Mačak u vreme kad je posluživao Tita u Hotelu Palisad
Mačak u vreme kad je posluživao Tita u Hotelu Palisad