Naselje mačkatskog tipa

Naselje mačkatskog tipa
Crtež stare mačkatske škole