Crtež stare mačkatske škole

Naselje mačkatskog tipa
Naselje mačkatskog tipa
Mačkatska Osnovna danas