3588

Stari Zeleni pijac, sređeni travnjaci. Ove 1963. čistoća grada je bila na zavidnom nivou
3587
3589