Tito, Savka, Mika Špiljak u Sarajevu na Drugom kongresu samoupravljača

Do izgradnje satelitske stanice Ivanjica je bila poznata po Nušićijadi
Meri Kvant – plasirala je minić i vruće pantalonice