“Vića i njegova fića”

Jedanaesti kongres KPJ bio je Titov poslednji kongres
. Trofej “Zlatna kaciga
Jubilarna markica iz 1978. Filip Filipović i Radovan Dragović