. O Bašti Doma JNA su brinuli oficiri.

Jedanaesti kongres KPJ bio je Titov poslednji kongres
Jubilarna markica iz 1978. Filip Filipović i Radovan Dragović