Proždrljiva mladica sa spruda polako se vraća u Drinu

Tito, partija, omladina, akcija
Raketin vozač Milija Pučijašević i vlasnica kafane “Zora” na Borovoj glavi
Užičani na Drini sa ulovljenom mladicom od 24 kg 2014. godine.