Užičani na Drini sa ulovljenom mladicom od 24 kg 2014. godine.

Tito, partija, omladina, akcija
Proždrljiva mladica sa spruda polako se vraća u Drinu