Motorni voz “Ćira”

Teretni voz "Ćira" sa poštanskim vagonom i lokomotivom "mađaricom"
Teretni voz “Ćira” sa poštanskim vagonom i lokomotivom “mađaricom”
Vlako Brković