Vlako Brković

Teretni voz "Ćira" sa poštanskim vagonom i lokomotivom "mađaricom"
Motorni voz “Ćira”
Scena Bitke na Kadinjači iz filma Užička republika