U pogonu konfekcije Kadinjača 1976.

U pogonu konfekcije Kadinjača 1976.
Zgrada konfekcije Kadinjača u Krčagovu