Zvoncare i duža kosa su još bili u modi

Zvoncare i duža kosa su još bili u modi
Ozren, jedan od najpoznatijih pankera Beograda na ulazu u SKC