Ozren, jedan od najpoznatijih pankera Beograda na ulazu u SKC

Zvoncare i duža kosa su još bili u modi
Zvoncare i duža kosa su još bili u modi
Poslednji dobroselički katrandžija