Desanka je sa radošću obavljala svoj frizerski posao

Zvoncare i duža kosa su još bili u modi
Poslednji dobroselički katrandžija
Miris žene iz 1974. godine