Mart 1977.

Zvoncare i duža kosa su još bili u modi
Miris žene iz 1974. godine