336

Toponim "Međaj" se računao od mesta "Krive vrbe", gde su se odvajali jazovi
335