Braća Tihomir (sasvim levo) i Branko sa raširenim rukama, prilikom proslave razmene mlinova sa braćom Šojat

Industrijalac Mališa Atanacković
Mlin na Rakijskom završni radovi 1912. godine
Nekadašnja elektro centrala u Grotu