Nekadašnja elektro centrala u Grotu

Industrijalac Mališa Atanacković
Braća Tihomir (sasvim levo) i Branko sa raširenim rukama, prilikom proslave razmene mlinova sa braćom Šojat