997

Mokrogorci tokom pečenja rakije (obojio Zoran Domanović)
996
998