uzicanstveno_clanak_074

Doseljavanje u novoizgrađene zgrade na trgu, uz pomoć volova Muja i Hasa
00121