Pogled preko reke iz ćirine parne mašine

Muzejski Ćira na mostu
Ćirina Lokomotiva između raklji oraha
Ćira danas ispred Ćirinog muzeja i kafane “Ćira”-