Atmosfera pored teretnog koloseka pored stadiona

Kompleks užičke čirine Železničke stanice krajem šezdesetih godina 20. veka
Kompleks užičke čirine Železničke stanice krajem šezdesetih godina 20. veka
Deca Vesna i Mifa Radović na ćirinoj Železničkoj stanici.