Novi deo zgrade, foto sa fejsbuka „Oglasne Table“

Najlepša nova užička zgrada
Najlepša nova užička zgrada